لحظات کوچک زندگی کاری در آژانس تبلیغاتی از دیدگاه یک عکاس | کینگ استودیو | King Studio

لحظات کوچک زندگی کاری در آژانس تبلیغاتی از دیدگاه یک عکاس

ما خیلی ممنونیم که مردم اوقات خوشی رو در کنار خانواده خود دارند.

اگرچه زندگی کاری در آژانس تبلیغاتی ممکن است در هر جایی متفاوت از جاهای دیگر باشد اما در کلیت امر شبیه به هم است. یکی از عکاسان آژانس “دریک لین” در یک اقدام خلاقانه، موقعیت های عادی کار در آژانس را به صورت مینیاتور عکاسی کرده است، از لحظات عادی گرفته تا لحظات هیجان انگیز و پراسترس. نتیجه کار فوق العاده است: عکسها بسیار جالب بوده و موقعیت ها به طرز زیبایی ایجاد شده اند و در عین حال حس دلسوزی مخاطب را برمی انگیزند. البته این موقعیت ها نه فقط به کار آژانس های تبلیغاتی بلکه قابل تعمیم به سایر امور دفتری هم هستند.